امیدوارم توو سال جدید به هچل نیُفتیم!

یا حداقل خودمون به دست خودمون، خودمون رُ توو هچل نندازیم و اینا!

/ 0 نظر / 25 بازدید