بد ترین قسمت قضیه ی دروغ گفتن و دروغ شنیدن اینه که: طرفی که دروغگوست؛ اینقدر راحت به خودش اجازه می ده به تو دروغ بگه و نمی دونه که همین دروغ گفتنش و این تصورش که اینقده ما داخونیم که حرف اونِ درغگو رُ باور می کنیم؛ بزرگترین بی احترامیه!
البته خب بعدِ یه مدت دیگه به قدری دروغ می شنوی که بی خیال می شوی و او حرف می زند و دروغ می گوید و تو نمی شنوی و گاهی حتی لبخند می زنی!

/ 0 نظر / 23 بازدید