تبسم خدا

کُره الاغ کدخدا یورتمه می رفت توو کوچه ها؛ الاغه چرا یورتمه می ری؟...دارم می رم بار بیارم.دیرم شده. عجله دارم. کاری نداری؟ اصن به تو چه! خدافس

امیدوارم توو سال جدید به هچل نیُفتیم! یا حداقل خودمون به دست خودمون، خودمون رُ توو هچل نندازیم و اینا!
/ 0 نظر / 115 بازدید
اجازه بده همین اولِ اولش بگم که این یه مطلب خاله زنکانه نیست، بحث اجتماعی، روانشناسی، روانشناختی، زوج شناسی، رابطه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 98 بازدید
اسفند 92
3 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
8 پست
دی 91
1 پست
تیر 91
1 پست
آبان 89
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
4 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
2 پست

Whoops, looks like something went wrong.